Aktuální situace v Katalánsku a vyhlášení voleb


Katalánsko zažívá dramatické okamžiky, jak jste jistě viděli ve zprávách a periodikách. Včera 2.listopadu 2017 byl v Madridu zatčen viceprezident Junqueras a sedm členů katalánské vlády bez možnosti kauce. Další výhružka zatčením hrozí i prezidentu Puigdemontovi a zbytku vlády, kteří nyní přebývají v Bruselu kvůli snaze o vyhledání mezinárodní pomoci k řešení této krize, ve které se právě nacházíme. Mezitím zůstávají Jordi Sànchez a Jordi Cuixart i nadále ve vězení a dohromady tak tvoří skupinu deseti politických vězňů. Veřejné protesty se nyní rozšířily po celé zemi a lze předpokládat, že v nejbližších dnech se budou zvětšovat a nabírat na intenzitě. Je možné počítat i s generální stávkou. Musíme doufat, že se vše odehraje bez násilností a nedojde k žádnému dalšímu útoku, jako tomu bylo 1.října.

Tímto postupem španělská vláda narušuje práva a svobody občanů, které garantuje Listina základních práv a svobod, Listina základních práv EU a články 2 a 6 Lisabonské smlouvy.

V této kritické situaci Česko-katalánský spolek vyzývá ke klidu a pokojnému a demokratickému chování. 21.prosince byly vyhlášeny volby nového katalánského parlamentu. Lze samozřejmě říci, že je toto vyhlášení nelegitimní, jelikož k němu nedošlo ze strany prezidenta celku samosprávných institucí Generalitat, ale skrze mocenský nátlak, který vytváří španělská vláda pomocí slavného článku 155 ústavy. Prezident Puigdemnot nicméně vyzývá k účasti u těchto voleb. Domníváme se, že možnost svobodně volit je možným klíčem k pokojnému a rozumnému řešení. Proto si myslíme, že bychom se neměli vyhýbat těmto volbám, i přes to, že k jejich vyhlášení dochází v tak neregulérních podmínkách.

Povzbuzujeme Katalánce žijící v České republice, aby se hromadně voleb zúčastnili a uplatnili svá demokratická práva ve chvíli, kdy jsou tak vážně ohrožena.

Podporujeme také českou veřejnost, aby neodvracela hlavu od aktuálního dění a požadovala na odpovídajících místech, aby byla respektována práva občanů na celém území Evropské unie.

Leave a comment