Convocatòria per l’assemblea del Casal catalanotxec 2014


Benvolguts socis i amics del Casal,

Dilluns vinent hi haurà una activitat molt important per la vida del Casal: l’assemblea anual ordinària de socis del Casal catalanotxec.

Dia: dilluns 1 de desembre
Hora: 7.00 de la tarda
Lloc: Týnská Literarní kavárna, situada al carrer Týnská 630/6 Praha 1-Staré Město

Penseu que l’assistència a l’assemblea és important per tirar endavant el Casal. Cal un quòrum mínim perquè sigui vàlida i és la reunió principal de l’any en què s’escull la junta i es fixen els objectius pel període següent.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’ordre del dia
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
3. Proposta i votació d’una esmena a l’article 7, paràgraf 3, dels estatuts del Casal
4. Informe anual de la junta
5. Votació i aprovació, si s’escau, de l’informe anual
6. Informe econòmic
7. Votació i aprovació, si s’escau, de l’informe econòmic
8. Presentació de candidatures i plans d’actuació per l’any 2015
9. Votació i elecció de la junta per l’any 2015
10. Torn obert de paraules
11. Cloenda

Es preveu que l’acte duri entre una hora i una hora i mitja. Demanem puntualitat per poder començar amb el quòrum necessari.

L’organitzador de l’assemblea és en Carles Noguera. Qualsevol candidatura per a la presidència i la junta del casal durant el 2015 se li ha d’enviar (carles.noguera.clofent@gmail.com) abans de les 10 de la nit de divendres 28 de novembre. Tots els socis al corrent de pagament de la quota tenen dret a assistir a l’assemblea amb veu i vot, i tenen dret a formar part de candidatures a la junta del Casal. Els amics del Casal també hi poden assistir, però no tenen dret a sufragi ni actiu ni passiu.

Assemblea 2013

Leave a comment