Grau de català a la universitat Masaryk de Brno


 

Ara és possible cursar estudis de català a més de 1.800 kilòmetres de Catalunya, a la llunyana ciutat de Brno, a la República Txeca. La universitat Masaryk de Brno compta amb el Grau en Llengua i literatura, que es va posar en funcionament el curs acadèmic 2015-2016. Els estudis tenen un màxim de 180 crèdits ECTS i no només es poden cursar com a grau, sinó que també estan disponibles com a itinerari d’especialització. El programa ha tingut fins ara molt bona acollida i ja compta amb uns 100 estudiants preinscrits. D’aquests, se n’han seleccionat 30 per mitjà d’una prova d’accés necessària per cursar els estudis i per al desenvolupament del grau s’ha ampliat el nombre de docents, que actualment ascendeix a tres. El programa del grau inclou assignatures de llengua de diversos nivells i especialitats, així com també assignatures de caire cultural, com literatura catalana contemporània, cinematografia catalana o literatura rural.

La Universitat de Brno disposa d’estudis catalans des de l’any 1999, i aquests compten amb el suport de l’Institut Ramon Llull des del curs acadèmic 2003-2004. Juntament amb la universitat de Brno, a la República Txeca hi ha dues altres universitat que ofereixen estudis catalans als seus plans d’estudi: la Universitat Carolina de Praga i la Universitat d’Olomouc. L’acte d’inauguració del Grau de Llengua i Literatura Catalana se celebrà uns mesos més tard: el dijous, 25 de febrer de 2016, a la mateixa universitat de Brno i es va fer coincidir amb la conferència Catalunya i Moràvia: episodis d’història sociolingüística comparada, a càrrec d’Albert Branchadell, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per a més informació, podeu consultar el web de la universitat Masaryk (en txec o en anglès).