Zpráva pro českou veřejnost o situaci v Katalánsku 1


Španělsko provádí zatýkání katalánských občanů z politických důvodů, ruší webové stránky a potlačuje pravomoc katalánské vlády skrze kontrolu nad jejími financemi. Španělsko je ve světě vnímáno jako decentralizovaný stát, nicméně kontrola financí získaných z daní občanů je v rukou centrální vlády. Nyní chce španělská vláda zabránit katalánské vládě v uspořádání referenda, které by zjistilo, zda chtějí být občané Katalánska i nadále součástí Španělska, anebo zda chtějí vytvořit nový nezávislý stát. Z výzkumů vyplývá, že mezi 70 a 80 procenty katalánských občanů chce uspořádat referendum podobné těm v Kanadě či ve Velké Británii týkající se oblastí Quebec a Skotsko.

Česko-katalánský spolek, jakožto kulturní subjekt reprezentující Katalánsko v České republice, se domnívá, že není možné zůstat nečinnými tváří v tvář vážným událostem, které se odehrály v Katalánsku dne 20. září 2017, včetně událostí předcházejících. Proto prohlašujeme, že:

  • Oznamujeme, že španělská vláda prostřednictvím příkazů, které udělila státnímu zastupitelství a policii, narušila de facto pravomoc katalánské vlády a zasáhla do oblasti financí. To je proti jistotám, které až dodnes garantoval aktuálně platný zákoník.
  • Oznamujeme, že španělské policejní jednotky provádějí zatýkání pracovníků katalánské vlády, kteří se nedopustili žádného přestupku organizováním referenda. Toto referendum bylo označeno za nelegální španělským soudním dvorem.
  • Oznamujeme, že státní zastupitelství a policejní jednotky Španělska se zmocňují materiálů k volební kampani patřícím jednotlivcům, občanským asociacím a politickým stranám. Vyvíjejí nátlak na média s cílem, aby neinformovala o kampani, přičemž se snaží zablokovat občanům přístup k webovým stránkám týkajícím se voleb.
  • Oznamujeme, že tyto činy jsou útokem na demokracii, svobodu slova a právo na přístup k informacím. Jedná se o chování naprosto nepřípustné uvnitř jedné z členských zemí Evropské unie.
  • Dáváme najevo, že jakožto uskupení sice nepolitické, ale zato s hlubokým smyslem pro demokracii a občanské hodnoty, litujeme, že ke zmíněným událostem došlo a požadujeme, aby se znovu ustavila katalánská samostatná vláda a znovu se začala dodržovat práva občanů.
  • Zdůrazňujeme, že referendum, které se uskuteční dne 1. října, je podporováno zákonitostí vycházející z katalánského parlamentu a reaguje na poptávku katalánské společnosti, která si přeje mít možnost rozhodnout demokratickým způsobem o politické budoucnosti svého státu.
  • Zdůrazňujeme, že katalánská vláda se snaží dosáhnout již po několikáté všemi možnými legálními způsoby dohody se španělskou vládou. Cílem katalánské vlády je možnost uspořádat referendum se souhlasem všech a ve shodě se španělskými zákony. Tyto snahy byly vždy odmítnuty a potlačeny.
  • Požadujeme, aby se mohlo referendum uskutečnit za důstojných podmínek a s garancí jistoty.
  • Požadujeme, jakožto občané Evropské unie bydlící v České republice, aby práva naše a našich blízkých a spoluobčanů žijících v Katalánsku byla respektována a garantována evropskými institucemi. Ty by měly podniknout kroky, které považují za nutné k docílení toho, aby Španělská vláda upustila od svého útočeného nedemokratického chování.

V důsledku toho jménem Česko-katalánského spolku žádáme českou veřejnost: prosím, mějte na paměti, co se právě v Katalánsku děje. Porušují se ve velkém práva katalánských občanů. Jsme české veřejnosti k dispozici, abychom zodpověděli jakoukoli otázku a podali informace ohledně situace v Katalánsku, které čelí autoritářským a nedemokratickým prohřeškům španělské vlády. Ty jsou naprosto nepřípustné v podmínkách svobody a demokracie, která by měla panovat v celé Evropě dvacátého prvního století.

 

V Praze, 21. září 2017


Leave a comment

One thought on “Zpráva pro českou veřejnost o situaci v Katalánsku